Nu er det tid for selskabsskat – tjek den digitale postkasse

 

I løbet af disse dage vil alle landets selskaber modtaget årsopgørelsen for 2022 fra SKAT i selskabets digitale postkasse. Reglerne om indbetaling, herunder indbetaling af frivillig indbetaling af acontoskat for 2023 og rentesatser beskrives kort her.

 

Årsopgørelsen 2022

I oktober måned modtager selskaber deres årsopgørelsen for 2022 fra SKAT. Årsopgørelsen sendes udelukkende til selskabets digitale postkasse (e-boks), så det er vigtigt at få kontrolleret ”postkassen” løbende. For selskaber som indgår i en sambeskatning sendes årsopgørelsen alene til administrationsselskabets (”holdingselskabet”) digitale postkasse.

Såfremt årsopgørelsen udviser en restskat skal denne betales senest mandag den 20. november 2023. Det er som udgangspunkt ikke muligt at indbetale tidligere end maksimalt tre dage før. Det kan derfor ikke anbefales, at der betales tidligere end den 17. november, idet SKAT eventuelt vil returnere pengene og ikke betragte beløbet som rettidigt indbetalt.

 

Frivillig acontoskat for 2023

Samtidig med betaling af eventuel restskat den 20. november 2023 anbefaler, vi at det ligeledes overvejes, om der skal betales frivillig acontoskat for 2023. Ud over de ordinære acontoskatterater for 2023 med seneste indbetaling henholdsvis 20. marts og 20. november 2023, kan der også foretages frivillig indbetaling af acontoskat. Hvis det vurderes at skatten af selskabets forventede indkomst for indkomståret 2023 overstiger den skat, som er opkrævet på de to ordinære acontoskatterater, kan det i mange tilfælde give god mening af indbetale yderligere ”frivillig acontoskat”. Indbetalingen skal således ske senest 20. november. Ved at foretage frivillig indbetaling af restskat kan selskabet undgå, at der fremkommer en restskat på selskabets årsopgørelse, med et ikke fradragsberettiget rentetillæg (sidste år på 4,4 %). Endelige fastsættelse af rentesatsen sker i december 2023.

Den frivillige acontoskat kan indbetales på samme tidspunkter som de ordinære aconto­skatte­rater, med angivelse til SKAT, at der er tale om en frivillig acontoskat indbetaling.

Derudover er det muligt at foretage en 3. frivillig indbetaling af acontoskat senest den 1. februar 2024 med et rentetillæg (sidste år på 0,9 % – den endelige fastsættelse af rentesatsen sker i december 2023).

Det er særdeles vigtigt – og en betingelse for godkendelse af betaling af frivillig acontoskat – at beløbet indberettes til SKAT. Indberetningen sker på SKAT.dk (under menupunktet ”Skat”).

Rentesatserne for indkomståret 2023 kendes først medio december, men for indkomståret 2022 så rentesatser således ud:

  • Tillæg til restskat udgør 4,4 %
  • Godtgørelse ved udbetaling af overskydende skat udgør 0,4 %
  • Procenttillæg ved frivillig indbetaling af acontoskat den 20. marts 2022 udgør 0,1 %
  • Dekort ved frivillig indbetaling af acontoskat den 20. november 2022 udgør 0,1 %
  • Tillæg ved frivillig indbetaling af acontoskat i perioden 21. november 2022 – 1. februar 2023 udgør 0,9%.

Spørgsmålet, om det er fordelagtigt at lave frivillige indbetalinger, beror på en konkret vurdering efter forholdet mellem selskabets lånerente og ovenstående rente, der skal betales til SKAT i form af ikke fradragsberettigede restskattetillæg. For selskaber med store likvide indeståender, hvor der alene opnås en beskeden rente (eller nul-rente), vil det være en fordel at indbetale frivillig acontoskat. Er du i tvivl om, hvorvidt dit selskab har indbetalt tilstrækkelig selskabsskat for 2023 anbefaler vi at du kontakter os. Vejledning i indberetning ses nedenfor:

 

Vejledning til indberetning af frivillig acontoskat

Log på www.skat.dk og vælg TastSelv i Erhverv

  1. vælg ”Skat for selskaber m.fl.” i hovedmenu
  2. vælg ”Selskabsskat” i den nye menu som fremkommer (til højre)
  3. vælg ”Acontoskat”

Nu vises en liste med acontoskatterater.

Tryk på “Indberet/Ændr” ud for den linje, hvor Indkomstår er 2023 og vælg den linje, hvor betalingsfrist er 20. november 2023.

Når du har foretaget indberetningen, skal du huske at indbetale beløbet.

Betalingsidentifikationen, der skal anvendes ved betaling, står på øverste linje i oversigtsbilledet.

KONTAKT OS ENDELIG SÅFREMT DU HAR SPØRGSMÅL ELLER BRUG FOR VORES HJÆLP

Lad os tage en snak helt uforpligtende?

Er du på udkig efter en ny revisor eller økonomisk rådgiver, så vil vi meget gerne tale med dig.

Skal vi kontakte dig?