Rådgivning

Et nært indblik i din situation for den optimale løsning.

Rådgivning – et nært indblik i din situation for den optimale løsning

Hos M2&Co bestræber vi os på at give dig den mest optimale rådgivning, ud fra et indblik i dine behov. Vi sørger for at tage ét skridt ad gangen og lære din forretning godt at kende. Vores kompetente revisorer kan assistere dig i netop din situation.

M2&Co tilbyder rådgivning og sparring til din virksomhed

Her er der præsenteret emner, som du måske mangler assistance med.

M2&Co dækker næsten alle behov inden for revision og rådgivning. Finder du ikke et emne, som matcher din situation, er du meget velkommen til at kontakte os alligevel til en uforpligtende snak.

Skat, moms og afgifter

Få en rådgiver med på sagen og få overblik

Vi tilbyder en komplet skatterådgivning. Dette inkluderer et allround indblik i din moms og dine afgifter. Skattelovgivningen holder vi altid øje med, samt de mange ændringer og reguleringer i retspraksis, der måtte forekomme.

Få overblik og kontrol

Med hjælp fra én af vores rådgivere, sikrer du, at skat, moms og afgifter er opgjort korrekt. Gennem vores medlemskab af Kreston er vi medejere af ReviTax A/S. ReviTax er et uafhængigt skatterådgivningsfirma, beliggende i København, med et hold af kvalificerede specialister, som vi anvender til sparring til din fordel.

Gør banken til en medspiller

Skab tillid mellem dig og din bank via en professionel gennemgang af din virksomhed

Selv sunde virksomheder kan få afslag fra banken, på trods af god økonomi. Forbereder du dig grundigt med én af vores rådgivere, har du en større chance for at få bevilliget et lån.

Du skal sælge dig selv og din virksomhed over for banken

Med en professionel gennemgang af din virksomhed, kan du vende bankmødet til en oplagt finansieringspartner. 

Vi vil hjælpe dig med:

 • at gøre banken til en medspiller
 • en gennemgang af relevant materiale af din virksomhed op til mødet
 • at give dig en forståelse af bankens tankeprocesser og interne udfordringer
 • at forberede relevante svar for dig til mødet
 • at deltage i bankmødet hvis ønskes


For os er det vigtigt, at du føler dig tryg, så du kan skabe den nødvendige tillid, der er behov for, over for banken. Du vil derfor være godt klædt på, med hjælp fra én af vores rådgivere – sådan får du det optimale bankmøde.

Arv, gave og dødsbobeskatning

Vi hjælper dig og din familie med et overblik over reglerne og anviser forslag til planlægning

Det er altid en god idé at inddrage en rådgiver tidligt i processen med kendskab til arve (eller-bo) beskatning. I mange tilfælde skal der betales arveskat og boskat. Denne beskatning kan optimeres til boets fordel, og derfor efterlade den størst mulige formue til arvinger.

I nogle tilfælde kan der opnås skattefritagelse. Dette kræver at erhvervsvirksomhed, aktiebeholdning eller fast ejendom tages i betragtning, når der skal regnes på den eventuelle skat ved arv eller i boet.

Skattemæssige overvejelser vi gennemgår i processen:

Valg af skiftebehandling (privat skifte, ægtefælleudlæg, uskiftet bo m.fl.)

 • En vurdering af om boet er skattepligtigt eller skattefritaget målt på boets aktivstørrelse og/eller nettoformue
 • Udnyttelse af bo- og mellemfradrag ved skattefritagelse
 • Værdiansættelse af boets aktiver og forpligtelser til gunst for arvingerne
 • Successions- eller omstruktureringsmuligheder af boets aktiver (herunder erhvervsvirksomhed)
 • Anmodning om afsluttende skatteansættelse (ved overskydende skatter)

 

Vi tager dig i hånden

Vi samarbejder efter aftale med din advokat eller et advokatfirma, med speciale indenfor familie- og arveret. Så bliver alle juridiske aspekter belyst.

Vi vil assistere dig med et indblik af situationen. Vi ser på muligheder for skatteform og skattefritagelse, og du får løbende en arveanalyse med fordelingen af arven, hvis dette ønskes. Du har også muligheden for at kombinere rådgivningen med vores Senior-Wealth; et tilbud til planlægningen af seniortilværelsen.

Advisory Board

Bliv udfordret og få den bedste rådgivning for vækst i din virksomhed

Ved etableringen af et ”Advisory Board” danner du muligheden for at få drøftet din virksomheds nuværende situation, og mulige ændringer for at imødekomme den bedste fremtid.

Få styrket ledelsesniveauet

Du kan med rådgivning udefra få dannet dig et overblik over virksomheden og få aflastning i de situationer, hvor der skal træffes svære beslutninger.

Et Advisory Board kan bl.a. hjælpe med:

 • virksomhedens strategiplan og muligheder for vækst
 • fastholdelse af fokus for de områder, der er væsentlige for ledelsen
 • drøftelse af virksomhedens risikoprofil
 • udfordring af virksomhedens ledelses- og rapporteringssystemer
 • økonomi og likviditet
 • personaleforhold
 • salg og markedsføring

Ejeraftaler

Få assistance til vilkårene i ejeraftalen, så den er klar til hos advokaten at blive tilpasset netop jeres situation

Lav ikke dén fejl at standardisere ejeraftalen. Vi anbefaler, at du får en rådgiver med på holdet, så der bliver stillet de rigtige spørgsmål og dannes en fælles forståelse for alle parter.

Få spillereglerne på plads

Du opnår mest klarhed omkring netop din situation med et professionelt indblik fra en tredjepart. En ejeraftale er som regel altid en god idé, når I er flere ejere – selvom I som udgangspunkt er enige, når virksomheden startes. Vi sørger for at:

 • danne klarhed og en fælles forståelse af situationen og dets mulige udvikling
 • forventningsafstemme fra alle parter
 • klargøre ’spilleregler’ for arbejdsindsats og forpligtelser
 • få dækket alle ”hvad nu hvis…”-spørgsmål


Vi har desværre erfaret, at kunder har haft interne konflikter, som går ud over virksomheden og relationerne. Derfor er det vigtigt med en god ejeraftale på plads og en sparring fra M2&Co, inden du går til advokaten.

Finansiering

Leder du efter finansieringskilder til din forretningsudvikling?

Desværre, er der ikke altid mulighed for at opnå yderligere lån hos banken. Vi kan dog hjælpe dig med at søge den nødvendige finansiering andetsteds, så dine drømme realiseres.

Styrk din position

Med M2&Co som rådgiver, forberedes din virksomhed til den bedste salgspitch.

Vi ser på:

 • vækstfonden – fonde som samarbejder med banker, som kan dække noget af din risiko, vækst, finansiere generationsskifte eller virksomhedsopkøb
 • crowdlending – private investorer som ønsker en fair forrentning af deres kapital.
 • crowdfunding – indsamling af store som små beløber igennem bidrag, donationer og lån, hvis du er en start-up.


Vi hjælper dig med at udarbejde materiale og assisterer dig ved evt. møder. Der er mange lånebaserede platforme i Danmark, og vi kan hjælpe dig med at overblikket over de steder, som er seriøse eller godkendte af Finanstilsynet.

Køb og salg af virksomheder

Få den rigtige pris for din virksomhed, eller et solidt beslutningsgrundlag for køb af virksomhed

Vi er din loyale sparringspartner, om du skal sælge eller købe en virksomhed. Hos os, får du gode råd og input, så du får den bedste oplevelse og bedste proces.

Gør din virksomhed mere attraktiv  

Vores erfaring viser, at man skal være i god tid med planlægningen af salg af virksomhed – helst 3 år forinden, for at få den bedste pris. Med os som sparringspartner får du:

 • 2-3 års rådgivning og vejledning, herunder sparring i forbindelse med salgsmodning
 • assistance til økonomiske rapportering
 • en kritisk gennemgang af virksomheden til fordel for at optimere driften og prisen frem mod salget
 • en konkret handlingsplan for, hvordan din virksomhed forbedrer sin konkurrenceevne og markedsandel
 • værdiansættelse af virksomheden og udarbejdelse af salgsprospekt og samarbejde med din advokat og virksomhedsmægler

 

Vær sikker på det gode køb

Det er altid en god idé af få sparring til køb af virksomheder. Vi ønsker at rådgive dig mod et sikkert køb, så du får mest ud af pengene. Vi deltager gerne i forhandlingerne – og vi gennemgår:

 • økonomiske og juridiske dokumenter
 • den fastsatte pris for virksomheden der er til salg

Valg af selskabsstruktur

Står du overfor en omstrukturering af din virksomhed?

Reglerne er mange og komplekse, da en selskabsstruktur kan omlægges på mange måder.

En struktur tilpasset din fremtid

En omstrukturering benyttes ofte som led i udviklingen af en virksomhed, for at gøre virksomheden bedre tilpasset dets nuværende eller fremtidige situation. Vi står til rådighed med et hold af eksperter, for at finde den struktur som passer din forretning bedst.

Sammen, vil vi bl.a. kigge på:

 • virksomhedsomdannelse – omdannelse af en personlig drevet virksomhed til et selskab
 • aktieombytning – få etableret et holdingselskab ”over” det nuværende selskab
 • fusion – sammenlægning af to eller flere selskaber til én fælles drift
 • spaltning – adskille et selskab i to selskaber f.eks. at gøre driften mere synlig
 • skattemæssige konsekvenser – valg af bedste model med færrest omlægningsafgifter


Du bliver mest tryg i din beslutning efter en nøje drøftelse med en revisor. M2&Co har mange års erfaring med omstrukturering i store som små virksomheder.

Indkomst- og formueopgørelse

Få overblik over din indkomst og formue og skat

Det kan være nødvendigt med et professionelt indblik i din formue og indtægter, så der kan fremlægges et uddybende overblik.

Sådan får du styr på din opgørelse

Efter en samtale med os, ved vi hos M2&Co, hvilke faktorer som spiller ind i netop din situation. Vores rådgivere kan gennemskue fordele og ulemper, som tilgodeser dine behov, så du undgår restskat. En rådgiver øger:

 • tilliden til dine oplysninger, overfor f.eks. din bank
 • kvaliteten af dokumentationen der skal redegøres for
 • sikkerheden for en advokat i et givent samarbejde
 • det detaljeorienteret overblik, deriblandt regnskabet
 • klarhed over privatforbrug kontra virksomhedsøkonomi

 

Med en rådgiver med på sagen, øger du dine chancer for at skatteoptimere din virksomhedsordning. Så får du ikke ubehagelige overraskelser, men i stedet øger trygheden i din indkomst og formue i dén selvangivelse, som du skal oplyse til skat.

Virksomhedstestamente

Har du at lave et virksomhedstestamente? Øg sikkerheden for din virksomhed og alle involverede gennem et testamente

Vi opfordrer altid virksomhedsejere til at udarbejde et virksomhedstestamente. Hvis ulykken skulle opstå, er virksomheden i trygge hænder, og sikkerheden er etableret for familie, ansatte og andre involverede med interesse for virksomhedens fremtidige drift.

M2&Co tilgodeser dine ønsker og arbejder altid sammen med en advokat, så der udarbejdes de nødvendige, juridiske dokumenter.

Sikre din virksomheds fremtid og få indflydelse

Med en rådgiver fra M2&Co gennemgår vi bl.a.:

 • sikkerheden for familie, ansatte og alle involverede hvis ulykken skulle være ude
 • bevarelse af virksomhedsdriften, så den står uændret, med en beslutningsdygtig ledelse
 • muligheder og risici i en akut opstået situation
 • muligheder for at planlægge en omstrukturering og generationsskifte
 • en redegørelse af virksomhedens struktur og udvikling


Vi oplever, at når først virksomhedstestamentet er udarbejdet, så er der overblik og ejeren slapper mere af med den afklaring, som et testamente giver.

Generationsskifte

Vidste du at et velplanlagt generationsskifte øger sikkerheden for, at din virksomhed kan overleve på længere sigt?

Vi oplever desværre ofte virksomhedsejere ikke prioritere et generationsskifte i god tid. Dette kan belaste virksomhedens likviditet i form af væsentlige skatter og afgifter.

 

Vær på forkant med beslutningerne

Vores rådgiver har masser af erfaring inden for generationsskifte. Vi ved, hvor svært det kan være, men med den rette hjælp, er du bedre udrustet til at tage de rigtige beslutninger. Vi vil sammen gennemgå:

 • situationen som gør sig gældende for netop dig
 • undersøge de konsekvenser du kan stå overfor og ”Worst Case”- scenarios
 • og undersøge mulighederne i det ledelsesmæssige generationsskifte kontra det ejermæssige generationsskifte
 • udvikle en plan for skiftet i en alder, der passer dig

Senior Wealth – Få råd til senior tilværelse

Få en seniortilværelse præcis som du ønsker det

M2&Co tilbyder at udarbejde en rapport, hvor vi beregner den mest optimale seniortilværelse for din husstand. Dette gøres med udgangspunkt i familiens nuværende økonomiske forholde og formue. 

Få planlagt familiens økonomiske sikkerhed og fremtid

Vi kan med fordel udarbejde en plan for dig og din husstand, for den ønskede levestandard. I skal derfor ikke bekymre jer om, hvordan I får råd til fremtiden. Vi kigger på:

 • den samlede formue i dag
 • det økonomiske råderum og muligheder for en økonomisk nettogevinst i fremtiden
 • optimeringsbudget
 • en rapport med konkrete handlinger som kan bruges til bankforbindelser, pensionsforbindelse m.m.


Gevinstgaranti

M2&Co tilbyder en gevinstgaranti. Hvis vi med sikkerhed ikke kan skabe en gevinst til dig og din ægtefælle på mindst 50.000 kr, reducerer vi prisen for vores rådgivning, møde og rapport med 50 %.

Det er også muligt at tilkøbe arveanalyse, hvor vi gennemgår arven. Hvis dette ønskes, gennemgår vi fordelingen af arven med en advokat, i forbindelse med udarbejdelsen af et testamente.

Lad os tage en snak helt uforpligtende?

Er du på udkig efter en ny revisor eller økonomisk rådgiver, så vil vi meget gerne tale med dig.

Skal vi kontakte dig?