Økonomi-styring

Skab overblik, bevar kontrollen og afstem fremtidige forventninger om din økonomi.

Skab overblik, bevar kontrollen og afstem fremtidige forventninger om din økonomi.

M2&Co er din trofaste sparringspartner, når det kommer til økonomi. Vi hjælper dig med at forstå og afdække alle nødvendige tal og beregninger, som sikrer din økonomiske vækst og udvikling. Vi udfører arbejdet for dig – hvis dette ønskes, og rådgiver dig, så du kan få mest ud af din virksomhed.

Få overblik over vores økonomistyrings-ydelser.

Økonomistyringsydelser

Erhvervsservice

Har du brug for assistance vedrørende bogføring, momsregnskab eller lignende? Har du svært ved at finde rundt i de mange krav fra de offentlige myndigheder?

Vi tilbyder vores kunder den fornødne sikkerhed til opfyldelse af de mange krav, der stilles fra de offentlige myndigheder. Vi assisterer den enkelte virksomhed med alt fra at gøre regninger klar til betaling, foretage afstemninger, bogføring i økonomisystem og udarbejde og eventuelt indberette momsopgørelser.

Vores erhvervsservice dækker:

 • Administration af lønninger og lønbogholderi.
 • Betalingsforslag vedr. betalinger af modtagne leverandørfakturaer.
 • Opgørelse og indberetning af moms, A-skat, AM-bidrag og ATP mv.
 • Løbende bogføring af bilag i økonomisystem samt løbende afstemninger.
 • Rapportering til ledelsen.


Afhængig af dine behov og ønsker kan den aftalte erhvervsservice omfatte styring af debitorer; herunder udarbejdelse af saldolister og forslag til rykkere og lignende.

Bogføring

Kan din virksomhed finansiere sin egen vækst? Vil din virksomhed overleve på lang sigt? Og hvordan læser du egentlig din virksomheds udvikling?

Vi finder de nøgletal som skaber værdi

Det er vigtigt at bevare overblikket. Så uanset om din virksomhed selv bogfører, eller om bogføringen er udarbejdet i samarbejde med os, skal tallene kontrolleres. Således, ved du om din virksomhed taber eller tjener penge. 

Bogholderiet er ikke kun tal til glæde for SKAT. I forbindelse med bogføringen bistår vi med professionel rådgivning, og hjælper dig med at udpege nøgletal og KPI’er (Key Performance Indicator). Disse tal er vigtige for at vurdere din virksomheds udvikling. Vi kan se, om det f.eks. er omsætningen pr. medarbejder, dækningsbidraget eller lønningerne i forhold til omsætningen, der er vigtigst for lige præcis dig. 

Din grundige og økonomiske sparringspartner

M2&Co snakker gerne med dig om hvordan bogføringen kan anvendes i din økonomirapportering. Vi vil give dig det økonomiske overblik over din likviditet og indtjening i fremtiden.

Din virksomhed vil også blive sammenlignet med branchens nøgletal, så du kan se, hvordan du klarer dig i forhold til dine konkurrenter.

Controlling

Mangler du en person, der løbende undersøger, hvilke ”knapper” der kan drejes på, for at din virksomhed vækster?

Vores revisorer kan assistere dig. Hvis du mangler en controller til at undersøge løbende indtjeningsmuligheder, og måder hvorpå du kan minimere dine omkostninger, er M2&Co det rette valg.

Med vores erfaringer og ressourcer, har vi en rigtig god forudsætning for at være din outsourcede controller. Vi hjælper dig med at styre din virksomhed mod målene, ved at spare med dig eller ledelsen. Løbende vurderes din forretningsstrategi, baseret på fakta og tal. En controller kontrollerer og analyserer løbende:

 • økonomi- og arbejdsprocesser
 • resultater og benchmarks
 • muligheder for at øge indtjeningen ved øget vækst, eller ved at minimere omkostningerne
 • nøgletal og KPI’er (Key Performance Indicators)
 • likviditetsmæssige konsekvenser af handlinger ud fra indblik i realiserede tal og budgetterede tal


En controller udarbejder også en simpel præsentation af nøgletal og økonomi, som viser virksomhedens ståsted til sammenligning med en periode forinden.

Vi drøfter med dig om, hvordan den outsourcede ansættelse passer dig bedst, og derfra laver en aftale som dækker dine behov.

Budget

Få afstemt dine forventninger til virksomhedens fremtidige drift.

Et budget er ikke kun godt for at vise virksomhedens økonomiske aktiviteter overfor banker og andre kreditinstitutioner. Det er også et vigtigt styringsredskab for ledelsen. Med et gennemført budget, kan ledelsen løbende sikre sig, at virksomheden når de fastsatte mål for omsætning og omkostningsniveau.

Med M2&Co på teamet, får du en klar og gennemskuelig budgetoversigt, udarbejdet med ledelsen. Det betyder, at alle ledelsesbeslutninger simuleres og reflekteres i konkrete tal. Vi gennemgår i forbindelse med budgettet:

 • det overordnede overblik, hvor alle poster er samlet, og helt ned til budget for den enkelte konto
 • driftsbudget, likviditetsbudget, investeringsbudget, m.m.
 • løbende professionel rådgivning til det tekstmæssige indhold, som styrker budgettet, hvis det skal fremvises til kreditgivere
 • assistance til anvendelsesfasen så tallene realiseres til konkrete handlinger
 • en synkronisering med økonomisystem og rapportering, så der opnås en rullende likviditetsudvikling
 • månedlige eller kvartalsvise møder vedrørende virksomhedens drift og aktiviteter i forhold til budgettet


Budget medfører også: 
Vi assisterer dig med at få lavet det grundige budget, så du kan bevare kontrollen over virksomhedens fremtid. Vi kan forsikre dig, at du vil opnå en dybere forståelse af din egen virksomhed igennem en stærk sparringspartner fra M2&Co.

Lad os tage en snak helt uforpligtende?

Er du på udkig efter en ny revisor eller økonomisk rådgiver, så vil vi meget gerne tale med dig.

Skal vi kontakte dig?